Az óvoda felvételi szabályai, eljárási rendje

Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A beíratás idejét, az óvoda körzethatárait a fenntartó határozza meg.Az egészséges, ágy és szobatiszta gyermek harmadik életévének betöltésétől az iskolára való alkalmasság eléréséig, maximum nyolc éves koráig jogosult az óvoda igénybe vételéhez. A gyerek a közoktatási törvény 24.§ (3) pontja értelmében abban az évben amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (09.01) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie.

A gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők véleményét figyelembe véve az óvoda vezetője dönt. Az iskolakezdéshez szükséges adminisztratív feltételekről az óvoda gondoskodik.

Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése, ha:

 

a gyermeket másik óvoda átvette,
a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon;
a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján;
a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti,
az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető — a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után — megszüntette,
a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról (részletesen lsd. a hiányzásokkal kapcsolatos teendőknél).