A gyermek értékelésének a rendje

A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok folyamatosan végzik az egyéni fejlettségmérő lap (Gyermektükör) alapján.

 Az értékelés kiterjed a gyermek viselkedésére, szokásaira, társas kapcsolataira, testi, értelmi képességeinek, készségeinek fejlődésére.

A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk - dicséret, simogatás, kedves gesztus stb. Ha a gyermek viselkedése indokolja, saját és társai nyugalma, fejlődése érdekében elkerülhetetlen az elmarasztalás.

Tilos a tárggyal, édességgel való jutalmazás, a gyermekek megszégyenítése, kiközösítése, kigúnyolása, csoportból való eltávolítása, szükségleteik megvonása, testi bántalmazása.

Az egyes gyermekek értékelése kizárólag a szüleikre tartozik, ezért nem lehet közös szülői fórumok témája.

Tankötelezetté váláskor minden gyermek szülőjével elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről.

A gyermekek testi fejlettségét az óvodaorvossal együttműködve állapítják meg az óvónők.

Az iskolába készülő gyermekekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Kérdéses esetben ki kell kérni a Nevelési Tanácsadó, ill. a Tanulási Képességeket vizsgáló Szakértői Bizottság véleményét.