Gyermeki jogok gyakorlásának rendje

A gyermekek nagyobb közössége alatt a beíratott gyermekek 20%-át, 24 főt, egy csoportnyi gyermeket értünk.

 

 

 

A gyermekek jogainak érvényesülését az óvoda valamennyi dolgozója köteles messzemenően tiszteletben tartani.


Az óvodás gyermekek életkora még nem teszi lehetővé, hogy jogaikat teljes mértékben képviseljék, így jogaik egy részét szüleik, és az óvodapedagógusok érvényesítik.

 

 

A gyermeknek az óvodában joga van:a beiratkozás napjától szülőjével ellátogatni az óvodába, megismerkedni a leendő óvónojével, esetleg csoporttársaival. Szülői felügyelet mellett játszani az udvaron.

a rendszeres óvodába járás első napjától a törvény és a nevelési programunk által nyújtott lehetőségek igénybevételéhez.

az egészséges, biztonságos környezethez, életkorának, fejlettségének megfelelő szabad játékhoz, kezdeményezéseken való részvételhez, az egyéni igénye szerinti szükséglet kielégítéshez, /ételfogyasztás, pihenés/ valamint elegendő mozgáshoz és szabad levegőn való tartózkodáshoz

állandó óvodapedagógusi felügyeletre.

emberi méltóságának, etnikai, vallási, nemzeti, világnézeti önazonosságának tiszteletben tartására.

képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részt venni, a helyi nevelési program alapján.

cselekvési szabadsághoz, a családhoz, személyiségének, egyéniségének szabad kibontakoztatásához, de csak úgy, hogy ezzel nem veszélyezteti saját és társai testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többi gyermek, játékhoz, pihenéshez, tanuláshoz, művelődéshez és minden más tevékenységhez való jogát.

állapotának, személyes adottságainak megfelelő, megkülönböztetett ellátásban részesülni /szakszolgálatok/

családja helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részt venni.