A gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje

Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy kérdez, megkérdez. Kötelessége minden felnőttnek az egyszerű, érthető válaszadás, magyarázat, metakommunikációs jelzés – mosoly, simogatás, elismerő pillantás, rosszallás, fejcsóválás stb. adása.

 

 

 

A gyermekeket napi rendszerességgel tájékoztatni kell az őket érintő eseményekről. Az előre tervezhető dolgokról - színház látogatás, ünnepre készülődés, kirándulás stb. időben kell felvilágosítást adni a gyermekeknek, hogy készülhessenek, ráhangolódhassanak az eseményre. A szülőket is időben tájékoztatni kell, hogy segíthessék elfogadni, feldolgozni az élményt.


Váratlan események bekövetkeztekor a gyermekek számára világos, érthető magyarázatot kell adni, jelezve, hogy változás természetes dolog, de a felmerülő nehézségre, problémára mindig van megoldás.