Házirendünk

A nevelési év rendje

Az óvodában nevelési évnek hívjuk az adott naptári év szeptember 1-től, a következő naptári év augusztus 31-ig terjedő időszakot.

Bővebben...

 

A napirend kialakításának szempontjai

Óvodai napirendünk rugalmasan illeszkedik a gyermekek tevékenységeihez.

 

Bővebben...

 

A gyermek értékelésének a rendje

A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok folyamatosan végzik az egyéni fejlettségmérő lap (Gyermektükör) alapján.

Bővebben...

 

A gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje

Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy kérdez, megkérdez. Kötelessége minden felnőttnek az egyszerű, érthető válaszadás, magyarázat, metakommunikációs jelzés – mosoly, simogatás, elismerő pillantás, rosszallás, fejcsóválás stb. adása.

Bővebben...

 

Nyitva tartás

Az óvoda hétfőtől – péntekig naponta 05.30 – 16.30 óráig tart nyitva.

Bővebben...

 

Az óvoda felvételi szabályai, eljárási rendje

Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A beíratás idejét, az óvoda körzethatárait a fenntartó határozza meg.

Bővebben...

 

Gyermeki jogok gyakorlásának rendje

A gyermekek nagyobb közössége alatt a beíratott gyermekek 20%-át, 24 főt, egy csoportnyi gyermeket értünk.

Bővebben...